Šv. Ignoto kapelionatas


Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus:

 Šv.Ignoto kapelionatas:

1. Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) vadovybė;
2. KAM Generalinė inspekcija;
3. KAM Ministro sekretoriatas;
4. KAM patarėjai;
5. KAM departamentai, skyriai ir grupės;
6. Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM;
7. Gynybos resursų agentūra prie KAM;
8. Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) vadovybė;
9. LK kanceliarija;
10. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM;
11. Biudžetinė įstaiga Kertinis valstybės telekomunikacijų centras.

Puslapiai: