Diakonas

 

Vyr. srž. Audrius JESINSKAS (Kn) 1976 11 20*2017 06 24*2020 09 08 

Kauno įgulos kapelionato diakonas 2020 m. rugsėjo 8 d. Lietruvos kariuomenės Oredinariato apaštalinio adninistratoriaus arkivyskupo Gintaro Grušo Dekretu Nr. 6 paskirtas sielovadinei tarnystei Lietuvos kariuomenės Ordinariato Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos kapelionate, paliekant ankstesnes pareigas Lietuvos kariuomenės Ordinariato Kauno įgulos kapelionate.

mob. tel. (600) 71459,

el. paštas  jesinskas.audrius@gmail.com