Karo kapelionų sausio mėnesio susitikimas

2013 m. sausio 10 d. Lietuvos kariuomenės karo kapelionai susirinko į Šv. Ignoto bažnyčią Vilniuje. Šiame susitikime maloniai sutiko dalyvauti vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, kad pasidalintų savo įspūdžiais iš 2012 m. spalio 7–28 d. Vatikane vykusios Vyskupų Sinodo asamblėjos, kurioje turėjo garbę dalyvauti. Šios asamblėjos tema – „Naujasis evangelizavimas krikščionių tikėjimo perdavimui".

Sinodo metu spalio 11 d. buvo švenčiamas 50-metis nuo Vatikano II Susirinkimo pradžios ir 20 metų nuo Katalikų Bažnyčios Katekizmo paskelbimo. Tą dieną iškilmingai pradėti ir popiežiaus Benedikto XVI paskelbti Tikėjimo metai, kuriais ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Bažnyčios naujajai evangelizacijai Vakarų pasauliui.

Vysk. A. Poniškaitis kapelionams kalbėjo apie naujosios evangelizacijos iššūkius. Pasak vyskupo, svarbu ne priemonės ar metodai, bet gyvas tikėjimas, o svarbiausia Bažnyčios misija – skelbti evangeliją. Sinodo dalyviams įstrigo netikėtas pasauliečio iš Meksikos palyginimas: „Evangelizacija – tai tarsi futbolo rungtynės, kuriose pirmąjį kėlinį turėtų žaisti tikėjimo liudytojai, o antrąjį – tikėjimo mokytojai. Tik tada galima tikėtis pergalės". Buvo įdomu ir vertinga išgirsti vyskupo Arūno Poniškaičio įžvalgų iš Sinodo, kuriame dalyvavo 262 kardinolai ir vyskupai iš viso pasaulio.

Ruklos įgulos I kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresnysis kapelionas) mjr. teol. dr. Arnoldas Valkauskas pratęsė ankstesniame kapelionų susitikime pradėtų nagrinėti visuotinio II Vatikano Susirinkimo dokumentų analizę. Jo paskaita „Dogminė konstitucija apie bažnyčią Lumen Gentium " padėjo kapelionams naujai pažvelgti į šį Bažnyčiai labai svarbų dokumentą, kuris ne visų tikinčiųjų yra iki galo suprastas ir perskaitytas. Kapelionas A. Valkauskas priminė Bažnyčios slėpinį, kad „Bažnyčia – tikėjimo, vilties ir meilės bendruomenė, kurioje kiekvienas Šventosios Dvasios paženklintas pasaulietis yra malonės nešiotojas, šią malonę realizuojantis per sakramentus, todėl Bažnyčia taip pat yra ir malonės bendruomenė."

Po bendrų šv. Mišių ir pietų Alytaus įgulos kapelionato kapelionas mjr. teol. lic. Saulius Kasmauskas, neseniai sugrįžęs iš misijos Afganistane, pasidalino sielovadine patirtimi šiomis neįprastomis ir sudėtingomis sąlygomis. Kapelionai aptarė ir kitus svarbius klausimus: kapelionų piligriminę kelionę į rekolekcijas Romoje, piligriminę kelionę į Lurdą, Alfa kursų organizavimą, karių dalyvavimo Lietuvos jaunimo dienose Kaune galimybes, maldos už krikščionių vienybę aštuondienio palaikymą 2013 m. sausio 17–25 d.

Kitas kapelionų susitikimas numatytas vasario 12 d.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos informacija