Kovo 11-oji

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE BENDRA MALDA PAMINĖTOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 29-OSIOS METINĖS

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Atstaymo Aktąktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos Nepriklausomybės Aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo metinių minėjimas Kauno įguloje tradiciškai prasidėjo 10 val. padėkos bendruomenine malda už tautos laisvę ir nepriklausomybę Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Ta proga Šv. Mišias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys ir Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas – kun. Paulius Saulius Bytautas OFM, Šv. Mišioms asistavo diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas.

Bendroje maldoje dalyvavo: Kauno įgulos karinių vienetų vadai, Kauno įguloje tarnaujantys karininkai, kariai, savanoriai, partizanai, jaunieji šauliukai, šauliai, tarnaujančiųjų šeimų nariai, visuomeninių organizacijų atstovai, bendruomenė.

Po bendros maldos Kauno šventovėse, tradiciškai Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prie Laisvės paminklo ir Nežinomo kario kapo į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę gausiai susirinko kauniečiai, miesto svečiai, kariuomenėje ir valstybės statutinėse struktūrose tarnaujantys ir dirbantys, Kauno Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės jaunieji šauliukai ir šauliai, visuomeninių organizacijų nariai. Šventė pradėta valstybės himnu, pakelta Vyčio kryžiaus ordino vėliava. Susirinkusiuosius pasveikino miesto meras V. Matijošaitis. Pagrindinių šventės akcentu tapo Kauno Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės jaunųjų šauliukų pasižadėjimo ir šaulių priesaikos ceremonija. Prisiekusiuosius palaimino Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys. Pagerbiant žuvusius už Lietuvos laisvę, padėta gėlių prie Laisvės paminklo ir Nežinomo kario kapo. Renginio pabaigoje nuaidėjo trys šūviai: už žuvusius dėl laisvės, už Nepriklausomą Lietuvą, už Kauną. Šventė apvainikuota koncertu.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Kauno įgulos kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS