Pasiruošimas Sakramentams Šv. Ignoto bažnyčioje




Nuo 2023 m. spalio 1 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinėje Šv. Ignoto bažnyčioje pradedamas ruošimas Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui.


PIRMOJI KOMUNIJA

Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai ruošiami vaikai (9–12 m.). Vaikai turi būti lankantys tikybos pamokas.

Registracija vyks 2023 m. rugsėjo mėn. sekmadieniais  po šv. Mišių. Šv. Mišios – 10.30 val.

Vaikų ruošimasis Pirmajai Komunijai vyks sekmadieniais.

Pirmoji Komunija vyks, atsižvelgus į grupių skaičių, 2024 m. gegužės pirmąjį sekmadienį (I grupė) ir antrąjį sekmadienį (II grupė).

 

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS PAAUGLIAMS IR SUAUGUSIEMS

 Sutvirtinimo sakramentui bus ruošiami paaugliai (nuo 15 m.).

Registracija vyks 2023 m. rugsėjo mėn. sekmadieniais  po šv. Mišių. Šv. Mišios – 10.30 val.

Paauglių ruošimosi Sutvirtinimo sakramentui dienos bus nustatytos pagal susitarimą su sutvirtinamaisiais.

Sutvirtinimo sakramentui bus ruošiami suaugusieji (bus sudaroma atskira grupė).

Registracija vyks 2023 m. spalio 1 d. (sekmadienį) po šv. Mišių. Šv. Mišios – 10.30 val.

Suaugusieji Sutvirtinimo sakramentui bus ruošiami sekmadieniais.

Sutvirtinimo sakramentas paaugliams ir suaugusiesiems bus teikiamas 2024 m. gegužės 19 d. 10.30 val.