Sausumos pajėgų kapelionas

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapelionato kapelionas

(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas) – plk. ltn.Re­mi­gi­jus But­ke­vi­čius
(Vk) 1975 05 26*2000 03 19*2011 10 10

 Viršuliškių g. 36, 05110 Vilnius
 mob. tel. (620) 49 021
 el. p. Re­mi­gi­jus.But­ke­vi­cius@mil.lt
 "Teateinie Tavo karalystė"  kun. Remigijus Butkevičius
 Paskelbta 2015-11-13

"Piktinuos, nes neturiu drąsos" kun. Remigijus Butkevičius
 Paskelbta 2015-10-16

"Atstumtas, bet nepasmerktas?!"  kun. Remigijus Butkevičius
 Paskelbta 2015-09-12

"Dievas padarė, tačiau ne viską" kun. Remigijus Butkevičius
 Paskelbta 2015-05-15

"Pašlovintas, nuteistas ir nukryžiuotas"   kun. Remigijus Butkevičius
 Paskelbta 2015-03-27

VI Eilinis sekmadienis  kun. Remigijus Butkevičius
Paskelbta 2015-02-13

"Būti panardintais"  kun. Remigijus Butkevičius
Paskelbta 2015-01-10