Bendradarbiavimo sutartis

 

2023 m. rugsėjo 13d. Vilniuje, Vidaus reikalų ministerijoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir Lietuvos vyskupų konferencijos. Sutartį pasirašė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė, PAGD direktorius S. Greičius bei LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas. Sutartimi siekiama gerinti visuomenės švietimą civilinės saugos klausimais, skleisti informaciją apie pasirengimą galimoms grėsmėms, stiprinti visuomenės narių savisaugos kultūrą. Bendradarbiaujant planuojama ieškoti galimybių religinės paskirties pastatuose įrengti priedangas, kuriose gyventojams oro pavojaus atveju būtų sudarytos sąlygos išvengti gyvybei ar sveikatai gresiančių pavojų, taip pat bažnyčios pastatus pasitelkti perspėjimo sirenų įrengimui bei jų tinklo Lietuvoje plėtrai.

Arkivysk. G. Grušas taip apibendrino šios bendradarbiavimo sutarties reikšmę: «Katalikų Bažnyčia Lietuvoje nuo seno bendradarbiauja su įvairiomis valstybės institucijomis, ypač tomis, kurių užduotis – padėti žmogui, padaryti saugesniu pasaulį, kuriame žmogus gyvena. Manau, kad šioje trišalėje sutartyje numatyta veikla dabartiniais iššūkių laikais leis geriau informuoti žmones, mažinti netikrumą visuomenėje ir stiprinti dvasinį jos atsparumą».

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija