ŠV. IGNOTO BAŽNYČIOJE

  

KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Kovo 24 d. 10.30 val.

Švenčiame Kristaus mesijinį įžengimą į Jeruzalę ir pradedame švęsti Didžiąją savaitę.

DIDYSIS TREČIADIENIS

Kovo 27 d. 9.30 val.

 Šiose Mišiose švenčiami du labai svarbūs krikščionių bendruomenei įvykiai – ligonių ir katechumenų aliejų šventinimas, krizmos konsekravimas bei kunigystės pažadų atnaujinimas.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Kovo 28 d. 17.15 val.

 Šį vakarą Jėzus, žinodamas būsiąs išduotas, „mylėdamas savuosius pasaulyje“, parodė „jiems savo meilę iki galo“. Plaudamas kojas mokiniams jis paliko mums vienas kito tarpusavio meilės ir atsidavimo pavyzdį. Kada tik laužome duoną ir geriame iš taurės, mes skelbiame Viešpaties mirtį ir jo prisikėlimą – tokia šį vakarą įsteigiamos Eucharistijos prasmė.

DIDYSIS PENKTADIENIS

Kovo 29 d. 17.15 val.

 Šį vakarą Bažnyčia nešvenčia Eucharistijos, nes Viešpats nukryžiuotas miršta. Šį vakarą mes prisimename ir iš naujo išgyvename jo kančią ant kryžiaus, melsdami už visą pasaulį, pagerbdami kryžių – mūsų atpirkimo įrankį, ir maitindamiesi nuo vakar vakaro palikta Eucharistine duona.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Kovo 30 d. 21.00 val.

Velyknakčio liturgija – visų liturgijų motina.

Ji prasideda saulei nusileidus ir tęsiasi iki ryto, kada pirmieji saulės spinduliai budėjusiai, laukusiai pernakt bendruomenei praneša apie Kristaus prisikėlimą. Ši liturgija – pagrindinė Velykų liturgija.

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

Kovo 31 d. 10.30 val.

Velykų pirmoji diena – diena po prisikėlimo. Krikščionys sugrįžta darsyk išgyventi džiaugsmo, kad kapas tuščias, kad Viešpats prisikėlė. Apaštalas Paulius šiandien mums sako: „Mūsų velykinis Avinėlis – Kristus jau paaukotas. Tad švęskime šventes su Viešpačiu“.