Daugiau palaimos santuokoje

2014 m. kovo 21–23 dienomis Nemenčinėje, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, vyko seminaras sutuoktiniams „Daugiau palaimos santuokoje“. Tai jau trečiasis seminaras, kurį organizavo kariuomenės Ordinariatas ir kuris skirtas krašto apsaugos sistemoje tarnaujančioms ar dirbančioms šeimoms. Jame dalyvavo sutuoktiniai ir sužadėtiniai iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Marijampolės. Seminaro vadovai – ats. plk. ltn. Raineris Thorunas ir jo žmona Karina Thorun – turi daug patirties šioje srityje: 18 metų veda seminarus skirtingose Europos šalyse, o jų pačių bendras kelias santuokoje pažymėtas keturiasdešimt aštuoneriais metais.

Šiandienos visuomenėje susiduriame su labai skirtingais šeimos gyvenimo aiškinimais. Prelegentai savo mokymuose remiasi šv. Raštu ir krikščioniškuoju tikėjimu. „Santuoka, kokios troško ir trokšta Dievas...“ – dažnai jie pabrėždavo savo pasidalijimuose. Visada yra pavojus paklysti, kai remiamasi tik žmogaus sukurtomis idėjomis.

Savo pranešimuose svečiai iš užsienio palietė skirtingus santuokos aspektus, pateikdami praktinių patarimų tiek iš asmeninės patirties, tiek iš kitų jiems pažįstamų ir konsultuotų porų gyvenimo. Po kiekvienos paskaitos sutuoktiniai asmeniškai atsakinėjo į jiems pateiktus klausimynus ir juos drauge aptarė. Tai buvo puiki galimybė vienas kitą giliau arba naujai pažinti.

Šeštadienį seminaro dalyvius aplankė kariuomenės Ordinaras, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis vadovavo šv. Mišioms, kurių pabaigoje asmeniškai meldėsi už kiekvieną sutuoktinių ir sužadėtinių porą ir jas palaimino.

Sekmadienį šis susitikimas buvo vainikuotas šv. Mišiomis, kurių pabaigoje sutuoktiniai atnaujino anksčiau duotus santuokos pažadus.

Seminaro aptarime dalyvių mintys ir veidai akivaizdžiai parodė apie ne vieną nuridentą akmenį nuo širdies, naujas įžvalgas, naujus atradimus savo mylimame žmoguje.

Antradienį (kovo 25 d.) svečiai iš Vokietijos skaito paskaitas Vytauto Didžiojo jėgerių batalione ir Karo medicinos tarnyboje. Prelegentai aptaria karių šeimų gyvenimo specifiką (rotacijos, misijos ir pan.) ir dalijasi, kaip galima spręsti iškylančias problemas, puoselėti laimingos santuokos gyvenimą.

mjr. Remigijus Butkevičius Ordinariato vyresnysis kapelionas