Vasario 16 -oji Kurkliuose

Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus dalyvavo Anykščių rajono Kurklių miestelio Vasario 16-osios iškilmingame minėjime. Šventė prasidėjo Užunevėžio Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, kur buvo aukojamos Šv. Mišios už Lietuvą. Po Šv. Mišių visi šventės dalyviai rinkosi prie Nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio vardu pavadintos Kurklių pagrindinės mokyklos nuo kurios pajudėjo šventinė eisena prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę. Šioje eisenoje kariai savanoriai, Anykščių Dariaus ir Girėno šaulių kuopos šauliai, moksleiviai bei vietos gyventojai minėdami 95 Nepriklausomybės akto pasirašymo metines ta proga nešė 95 tautines vėliavas. Prie paminklo partizanams Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. pasveikino visus susirinkusius su vasario 16 –ąja bei pašventino vėliavas, kurios vėliau šventės organizatorių buvo dovanojamos Kurklių gyventojams.